Årsmöte Löa Hembygdsförening

24 mars, 2019 14:00 - 16:30

Löa Bygdegård

Östra Löa 123

Organized By

Löa Hembygdsförening

Årsmöte i Löa Hembygdsförening söndag 24 mars kl 14.00 i Bygdegården. Föreningen bjuder på kaffe och smörgåstårta.

Efter det sedvanliga årsmötesförhandlingarna tar Klas Gustavsson från Civilförsvaret vid för att berätta att regeringen har anmodat MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) att höja beredskapen hos Sveriges invånare vad gäller incidenter som kan påverka våra grundbehov såsom tillgång till mat, vatten, drivmedel och information. Civilförsvaret, som ingår i MSB, kommer därför att informera och dela ut material om vad kommunen har för ansvar och vad vi som enskild medborgare ansvarar för. Därefter följer en dialog om vad vi i Löa kan hjälpa varandra med när telefonen, internet etc inte längre fungerar.

Alla är hjärtligt välkomna!

Lämna en kommentar