BO I LÖA

För att långsiktigt kunna säkra både byns och friskolans överlevnad startades Löa Skollag AB 1999. Aktiebolaget drivs och ägs av byborna själva med mer än 200 aktieägare. Idag har bolaget bytt namn till Löa Bostäder AB, förkortat Löbo. Bolagets första uppdrag blev att köpa in skol-byggnaden och starta renovering av framförallt taket. Så småningom köptes även ett grannhus in, en hyreshuslänga, för fritids- och dagisverksamheten.

För att öka utbudet av bostäder köptes senare även närliggande kommunala tomter in. Där står ett första parhus färdigt sedan 2006. I dagsläget är båda lägenheterna i huset uthyrda, men det planeras för fler hyreshus på resterande tomter i takt med efterfrågan.

Förutom nybyggen inom Löbo pågår också ett arbete med att leta efter och lokalisera potentiella tomter i trakten. Målsättningen är att upprätta avtal med aktuella markägare för att få tillstånd att saluföra de fristående tomterna.

Är du intresserad av att veta mera om bostäder och eventuella nybyggnads-projekt, alternativt tomter att bygga på i Löa med omnejd, kan du kontakta LÖBO direkt.

För att hitta korttidsboende för exv. semester i Löa. Se Bo.