Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

ATT LEVA I LÖA

Löa är på många sätt en typisk gammal bergsmansby där den gamla väl bevarade hyttan fortfarande intar en central roll i byns liv och gemenskap. Här kan man uppleva spelmansstämma, konstutställningar och stämningsfulla gudstjänster.

Förutom hyttan finns Bygdegården, Skolan, Kvarnen och Sågen som tillsammans med de timrade bergs-mansgårdarna och charmiga röda stugorna ger Löa dess alldeles speciella atmosfär och karaktär.

Idag bor det ca 350 människor i Östra och Västra Löa med en medelålder på strax under 40 år. Många är inflyttade, inte bara från andra delar av Sverige, utan också från länder som t ex Norge, Tyskland, Österrike, USA och Australien.

Här finns ett 40-tal jord- och skogsbruk, kafé, egen friskola och ca 30 småföretag med mycket varierande verksamheter, alltifrån elektronik till filmproduktion och friskvård. 

Löa har också ett mycket rikt föreningsliv som bl a visar sig i det flitiga utnyttjandet av Bygdegården, ”Lokalen” , samt i diverse evenemang som väcker intresse långt utanför byns gränser (utomhusteater, båtorientering, midsommarfirande, pubaftnar mm). 

Allt detta bidrar till att göra denna vackra och traditionsrika bergslagsby till en i högsta grad levande och intressant plats att bo på.