HITTA TILL LÖA

Ungefär 7 mil norrut, på väg från Örebro till Falun, passerar man byn Löa i norra delen av Lindesbergs kommun. Riksväg 50 klyver den lilla byn i två delar, Östra och Västra Löa.

MED BIL
Söderifrån: Följ Riksväg 50 från Örebro, ca 6,5 mil. Sväng vänster till Västra Löa och 100 meter senare svänger du höger till Östra Löa.

Norrifrån: Följ Riksväg 50 söderut, ca 6 mil från Falun. Sväng vänster till Östra Löa och 100 meter senare svänger du höger till Västra Löa.

MED BUSS OCH TÅG
Bussar (Örebro Länstrafik) går från Örebro via Lindesberg till Löabron (se www.lanstrafiken.se). Järnvägsstationer finns i Storå ca 11km samt Kopparberg ca 13km