FÖRENINGAR I LÖA

Det finns nästan något för alla inom Löas föreningsliv!

Här finns bl a en mycket aktiv sportklubb som har verksamheter både inomhus i Lokalen (bygdegården) och nere på ”plan”, där det bl a finns hockeyrink, fotboll- och tennisplan, inklusive eget gym med bastu.

Hembygdsföreningen och Bygdegårds-föreningen skapar, ofta i samarbete med en idérik och aktiv Kulturförening, happenings och evenemang som lockar folk från både när och fjärran. De håller även i de mer traditionsbundna aktiviteterna under bl a hembygds-dagarna och midsommar, samt ordnar en och annan pubkväll.

I byn finns även goda möjligheter till jakt och fiske.

Bygdegårdsföreningen

Löa bygdegård ligger centralt efter riksväg 50 i Löa, Lindesbergs komun. Här kan du hyra lokaler för fest, möten, kurser m.m. för upp till 375 personer!

Hembygdsföreningen

Löa Hembygdsförening ser till att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv här i Löa.

Löa Sportklubb

Sportklubben har funnits sedan 1927. Idag bedrivs verksamhet inom 14 olika sektioner där aktiviteterna i huvudsak är på motionsbasis.

Löa Kultursällskap

Anordnar återkommande kulturevents i Löa såsom båtkarnevalen, lyskvällen, luciafirandet i hyttan m.m.

Löa Hyttelag

Hyttelaget förvaltar Löas unika och välbevarade hyttanläggning med anor från 1300-talet.

Hembygdsföreningens Teatersektionen

En sektion av hembygdsföreningen som genom åren anordnat olika teateruppsättningar. För tillfället ges teatervandringen Hyttans Hemligheter

Löa Fiskevårdsområde

Vattnet i sjöarna kring Löa är näringsrikt, med riklig tillgång på gädda, abborre och gös. OBSERVERA! Fiskekort krävs!

Löa Skola Ek. För

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva barnomsorg och skola för medlemmarnas barn.

Löbo

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Östra Löa byalag

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Jakt

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Västra Löa byalag

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor