Om loaby.se

Hemsidan ”loaby.se” tillkom under hösten 2018 för att ersätta den tidigare informationssajten, bergslagen.com. Tiden var mogen för en uppdatering av både innehåll och funktion. Initiativet var Löa Hembygdsförenings. Sajtens syfte är att ge aktuell information såväl till löabor som till besökare i Löabygden.

Flera personer har varit inblandade vid sajtens tillkomst. Stort tack till samtliga:

 • Projektledning och idé: Rolf Elmström
 • Teknik/layout: Maria Claudia Licona Contreras, från Columbia
 • Texter: Främst Ingrid Wiselgren, Carl-Eric Persson, Margareta Gustafsson och Rolf Elmström
 • Bilder: Tiderna är huvudsakligen plockade från Löabloggen där fotograferna främst är Ulrika Ringvall, Susanne Forsberg och Lillemor Ardesjö.
 • Ekonomi: Allt ideellt arbete förutom teknik/layout som kostat Hembygdsföreningen ca 1500 sek
 • Webmaster: Rolf Elmström, admin@loaby.se
 • Sajtägare: Löa Hembygdsförening, ordf@loaby.se

Relevanta synpunkter och önskemål tas gärna emot. Mejla webmastern, se ovan. 

Löa hembygdsförenings historia

Löa Hembygdsförening bildades 1977 för att kunna organisera bygdespel i hyttan, 1977 – 1981 framfördes Drevölsnatten; 1982 – 1985 Sol-Lisa och 1986 – 1989 Lasse-Maja. Det var enbart amatörer som agerade. Föreningen skulle arbeta inom sex verksamhetsområden: bygdespel, byggnader, befolkningsutveckling, textil, museal verksamhet och dokumentation.

1981 bidrog föreningen med 10 000 kr till en undersökning av tidig järnhantering i Kölsjöområdet. Året därpå grävde man fram en hytta vid Juteboda daterad till 1370

Under en lång följd av år hade hembygdsföreningen följande engagemang; valborgsfirande, teater i hyttan, dans på gamla bron, spelmansstämma, gudstjänst i hyttan samt julmarknad med fotoutställning i lokalen.

1981 – 1997 utgavs tidskriften Löabygden

1982 kunde arkivet byggas i anslutning till museet i hyttan med hjälp av pengar från riksantikvarieämbetet.

1982 – 88 roade Löarevyn med bejublade föreställningar

1986 började utgivning av Löabladet

1989 var inkomna handlingar till byarkivet registrerade och en förteckning framtagen.

1992 var årets nyhet laxfiske i kvarndammen samma dag som spelmansstämman.

1995 var årets nyhet bollracet i ån i samband med spelmansstämman och laxfisket.

1996 hade arkivet fått in så mycket handlingar att det måste byggas ut.

1997 – 2006 fortsatte föreningen med sina årliga evenemang: valborgsfirande, hembygdsdagar med laxfiske, spelmansstämma, bollrace, öppet byarkiv samt gudstjänst i hyttan.

2005 avled Ulf Johansson och hembygdsföreningen stod handfallen och undrade hur i all sin dar det fantastiska byarkiv som Ulf skapat nu skulle förvaltas.

2005 – 2014 spelades Trollstigen och löaskogarna fylldes av älvor, tomtar och troll.

2006 delas sista stipendiet ur Erik Ardesjös minnefond ut. Löabloggen blir ny mötesplats för datoriserade Löabor.

2007 blev det inget bollrace, däremot tipspromenad i anslutning till laxfisket.

2008 gjordes ingen fotoutställning. De flesta gamla bilder som fanns i arkivet hade visats.

2014 tog Bygdegårdsföreningen över valborgsfirandet på sågbacken. Inget laxfiske eller julmarknad.

2015 antogs nya stadgar och föreningen ändrade namn till Löa Hembygdsförening. Sponsring för laxfiske, spelmansstämma och kyrkkaffe, lotteri och gissningstävling på julmarknad på Perssons magasin

2016 Högmässa och kyrkkaffe flyttades till bygdegården. Vid teatern ”Smidda planer” i hyttan sålde föreningen varmkorv, kaffe och dricka och hamburgare vid båtorienteringen. Andra aktiviteter var tipspromenad vid ljuskvällen, lotteri och gissningstävling på julmarknad på Perssons magasin. Ingen spelmansstämma, eftersom det krockade med teatern.

2017 sattes stolpar ut för att markera Vita stigen. Vi ordnade högmässa i hyttan, Hyttans hemligheter, framtidsdialog samt lotteri och gissningstävling vid julmarknaden.

Så här hanterar Löa hembygdsförening GDPR

Dataskyddsförordningen eller GDPR (The general Data Protection Regulation) innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen ersatte personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018. GDPR stärker rättigheten för våra medlemmar när det gäller deras personliga integritet.

Medlems rättigheter gällande GDPR:

 • Jonas Åbyatt få tillgång till sina personuppgifter genom att begära ett registerutdrag
 • att få felaktiga personuppgifter rättade
 • att få personuppgifterna raderade om uppgifterna inte längre behövs
 • att få veta hur länge föreningen kommer att lagra personuppgifterna
 • att lämna klagomål till datainspektionen

Löa hembygdsförenings policy gällande GDPR:

 • Styrelsen är personuppgiftsansvarig
 • Löa hembygdsförening samlar endast in uppgifter om namn och adress till vårt databaserade medlemsregister samt för att kunna skicka Löabladet till de medlemmar som inte bor i Löa.
 • Endast föreningens kassör samt Löabladets redaktion har tillgång till adressuppgifterna.
 • Löa hembygdsförening hämtar adressuppgifter från bankkontoinsättningar, hitta.se samt eniro.se
 • Löa hembygdsförening uppdaterar uppgifterna vid behov.
 • Löa hembygdsförening raderar personuppgifterna om en medlem inte betalat avgift de senaste två åren. Detta sker i samband med årsredovisningen.
 • Löa hembygdsförenings rutiner för att behandla personuppgifter finns dokumenterat i ”Register över behandling”. Registret är skriftligt och tillgängligt i elektroniskt format för Datainspektionen. Det uppdateras kontinuerligt.

Kontaktuppgifter:
Löa hembygdsförening ordförande Jonas Åby ‭070-565 88 96 eller kassör Margareta Gustafsson 070-278 40 52.